Bevolking, taal en godsdienst in Canada

Canada

Bevolking Canada
De oorspronkelijke bewoners van Canada zijn, zoals in heel Noord-Amerika, de indianen. Zij hebben het land de naam 'Canada' gegeven. Deze stamt namelijk af van het indiaanse woord Kanata (vestigingsplaats). Tegenwoordig leven er 300.000 geregistreerde indianen in Canada, verdeeld over zeshonderd stammen. De indianen in Canada leven voornamelijk in het Yukon Territory en de provincies Ontario, British Colombia, Saskatchewan en Manitoba. De indianen zijn te verdelen in twee groepen: de jagers en de landbouwers.

Tegenwoordig leven in Canada circa 32 miljoen mensen, wat voor een land met zo'n grote oppervlakte natuurlijk erg laag is. De bevolkingsdichtheid behoort met 2,8 inwoners per km2 dan ook bij de laagste ter wereld. Maar liefst tweederde van Canada bestaat nog uit ongerepte natuur, waar zich geen mensen hebben gevestigd. De meeste Canadezen hebben zich gevestigd langs de relatief warme zuidgrens. 80 procent van de inwoners woont binnen 200 kilometer van de Verenigde Staten van Amerika.

Van de 32 miljoen inwoners van Canada is meer dan 90 procent immigrant of een nakomeling van een immigrant. Hierdoor kent Canada een enorme smeltkroes van culturen. De twee grootste groepen immigranten zijn de Britten met 25 procent en de Fransen met 24 procent. Samen vormen zij al bijna de helft van de inwoners van Canada. Dit is dan ook goed te merken aan de Canadese cultuur en leefregels. Naast Britten en Fransen, leven er in Canada ook relatief veel Duitsers, Italianen en Nederlanders, tezamen goed voor zo'n 10 procent van de bevolking. De Nederlanders zijn zich er voornamelijk na WOII gaan vestigen. Het zijn dus met name Europeanen die zich in Canada hebben gevestigd. Vandaag de dag is de toestroom van Europeanen naar Canada redelijk stabiel te noemen en beginnen steeds meer Aziaten naar het land te emigreren. Inmiddels heeft Vancouver met 100.000 Chinezen de op één na grootste Chinese gemeenschap buiten Azië. Chinatown in San Fransisco is nog de grootste.

Taal in Canada
Dat Fransen en Britten een grote invloed op het land hebben blijkt ook uit de taal. Canada kent namelijk twee officiële talen, namelijk: Engels en Frans. Engels wordt gesproken door iets meer dan zestig procent van de bevolking en is daarmee populairder dan Frans. 25 procent van de inwoners van Canada heeft Frans als moedertaal. Alleen in Quebec wordt uitsluitend Frans gesproken. In de overige plaatsen spreekt men meestal Engels.

Het Frans zoals dat in Canada wordt gesproken, is overigens niet te vergelijken met het Frans uit Frankrijk. Het Canadese Frans is erg beïnvloed door het Engels, hierdoor is een kenmerkend accent ontstaan dat ook wel wordt aangeduid als ‘Franglais'. Zowel een Fransman als en Brit zullen moeite hebben met het verstaan van dit accent.

Ook het Engels dat men spreekt in Canada wijkt af van het in Engels dat wordt gesproken in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Wanneer een Canadees Engels spreekt is dit sterk herkenbaar aan het accent. De schrijfwijze daarentegen lijkt erg veel op het Engels, zoals men dat gebruikt in Groot-Brittannië.

Een zeer klein deel van de bevolking spreekt zowel geen Engels als Frans. Deze mensen spreken één van de (ruim) vijftig indianentalen.

Godsdienst in Canada
Canada is geen zwaar gelovig land. Dit heeft onder andere te maken met de smeltkroes van vele culturen, die elk hun eigen geloof meebrachten. Hierdoor konden de kerken zich niet sterk ontwikkelen. In de 16 e eeuw was de bevolking van Canada, door de immigratie van de Fransen, met name rooms-katholiek. Maar halverwege de 18 e eeuw, toen Canada in Britse handen kwam, kreeg de protestantse kerk de kans om zich te verspreiden. Dit had tot gevolg dat de Canadese bevolking steeds meer protestants werd. Dit is tegenwoordig nog steeds te merken aan de geloofsovertuiging van de bevolking. Ongeveer 47 procent is vandaag de dag katholiek en 37 procent protestants. Andere geloofsovertuigingen is Canada hebben nauwelijks voet aan de grond gekregen.

Andere landen


Toevoegen aan favorieten Voeg toe aan favorieten